Samira intieerde een online hoorzitting over de impact van de coronacrisis op vrouwen. Vrouwen vervullen een groot deel van de vitale beroepen, dragen grotendeels de onbetaalde zorg thuis en hebben bovendien te maken met de reeds bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Zo krijgen zij minder betaald voor onzekerder werk dan mannen, vrouwen zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld en veel vrouwen zagen hun toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid ingeperkt. Om de cijfers achter deze problemen te krijgen, nodigde Renew Europe twee panels van experts uit om inzicht te krijgen in de problemen.

de hoorzitting is in haar geheel terug te zien via de volgende link: https://re.livecasts.eu/women-and-the-covid-19-crisis