Op dinsdag 8 september moesten bijna 13.000 vluchtelingen en migranten wederom vluchten voor hun leven. Nu vanwege de verwoestende brand in het overvolle kamp Moria. Duizenden mensen staan nu met lege handen, zonder onderdak, op straat. De Europese Unie moet in actie komen. Onze plicht is niet alleen het promoten van mensenrechten wereldwijd. We moeten ons ook blijven inzetten voor de universele rechten die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en andere internationale verdragen. Ook binnen onze eigen grenzen in Europa. Daarom stelde ik de volgende vraag aan de Europese Commissie.

Schriftelijke Vragen