Speech van Samira Rafaela over de ‘Women on Boards’ Directive’: Vrouwen in bestuursfuncties die zitting hebben in bestuursraden van ondernemingen, en de stand van zaken bij de richtlijn inzake de verbetering van de man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/vod.html?mode=unit&vodLanguage=NL&playerStartTime=20201005-21:34:35&playerEndTime=20201005-21:36:49#