De extra uitdagingen die vrouwen met een beperking ervaren worden vaak onderbelicht in beleidsvorming. Zij kunnen discriminatie ervaren op basis van hun gender én hun beperking, wat zorgt voor extra obstakels om mee te doen in de samenleving, en met name in het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Ik pleit voor een intersectionele benadering waarin we rekening houden met de diverse eigenschappen van mensen en de specifieke discriminatie die zij op basis daarvan ervaren. .

Europees beleid moet inclusief zijn en kansen bieden voor iedereen.