Van 20 tot 22 september reisde Samira naar Santiago, Chili met de delegatie van het Europees Parlement voor de relaties met Chili. 

Samira is binnen de Commissie Internationale Handel van het Europees Parlement de rapporteur voor de onderhandelingen over de modernisering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Chili. Het bezoek focuste zich dan ook op de onderhandelingen voor de modernisering van de associatieovereenkomst, maar ook op de ontwikkelingen in Chili.

Samira merkt op over het bezoek en de moderniseringsonderhandelingen:

De toekomst van handelsovereenkomsten is gebaseerd op regels en waarden. Voor deze overeenkomst zet ik me daarom ook consequent in voor het bevorderen van gendergelijkheid, duurzame ontwikkeling en mensenrechten. Dit zijn drie onderwerpen die ik altijd ter sprake breng in mijn gesprekken over deze overeenkomst en, handel in het algemeen.

Samira heeft gesproken met de minister van energie en klimaat, maar ook met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Handel. Daarnaast bespraken deskundigen op het gebied van vrouwenrechten en de rechten van inheemse volkeren met Europarlementariërs de rol van vrouwen en inheemse volkeren in Chili. De delegatie had ook een ontmoeting met de Constitutionele Conventie, die bezig is met het opstellen van een nieuwe grondwet.