Onderwerpen

Onderwerpen

50% van de Europeanen is vrouw. Toch staan gelijke rechten op papier nog lang niet gelijk aan de realiteit van veel vrouwen in Europa. Dat is echter wel het ideaal waar ik voor strijd. Daarom ben ik lid geworden van de Commissie Vrouwenrechten & Gendergelijkheid in het Europees Parlement.

In strijd met de Europese verdragen staan vrouwenrechten zwaar onder druk in de EU. Nog het meest van een aantal conservatieve regeringen in lidstaten als Hongarije en Polen. Zij willen vrouwen het recht ontnemen om zelf te beslissen over hun leven en lichaam. We moeten verdedigen wat we hebben opgebouwd en nooit accepteren dat de klok wordt teruggedraaid naar de jaren 50.

Verdedigen is niet genoeg. We moeten vooruit. Zo moeten vrouwen veel beter vertegenwoordigd worden in topfuncties, zowel in de politiek, bij de overheid als in het bedrijfsleven. Juist daarom heb ik het dossier “Women on Boards” naar me toe getrokken, een Europese wet die ervoor moet zorgen dat meer vrouwen aan de top kunnen komen.

Bij al mijn werk in het Europees Parlement kies ik voor een intersectionele benadering: net zoals alle Europeanen zijn vrouwen divers. We moeten die diversiteit volledig betrekken en benutten bij onze beleidskeuzes.

Deze Europese Unie zonder interne grenzen, mét een gemeenschappelijke markt en met een gemeenschappelijk handelsbeleid is op economisch vlak een groot succes gebleken. Veel van de lessen die we hebben geleerd, toen we ons als individuele landen voor elkaar openstelden, kunnen we toepassen in de rest van de wereld. Denk en handel internationaal; zeker in een geglobaliseerde wereld.

Als lid van de Commissie Internationale Handel in het Europees Parlement zet ik mij in voor goede handelsbetrekkingen met derde landen. Europa moet weer aanhaken grootmachten als de VS en China. Dat kan alleen, als we onze potentie van Europa als collectief maximaal benutten.

De Europese Unie is op haar best, wanneer zij haar economische gewicht kan inzetten om ook andere doelen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van sociale standaarden, het beschermen van milieu en klimaat, en het verbeteren van gendergelijkheid. Dat hebben we in het verleden bewezen en dat kan in de toekomst ook weer.

In het Europees Parlement zet ik mij in voor het vernieuwde handelsakkoord met Chili waar momenteel over wordt onderhandeld. Dit akkoord wordt het eerste verdrag met een hoofdstuk gender and trade. Voor de langere termijn ga ik mij sterk maken om de handelsrelatie met het Afrikaanse continent hoog op de agenda in het Europees Parlement te houden. Een meer gelijkwaardig partnerschap tussen Europa en Afrika is in mijn ogen de sleutel naar een gedeelde toekomst met kansen voor beide continenten.

Samira is vice-coördinator voor Renew Europe op dit onderwerp.

Europa moet een continent zijn dat gelijke kansen biedt aan iedereen. Ons Europese model met eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming is goud waard. Dat moeten we behouden en up to date maken.

De sociale vangnetten in Europa stroken niet meer met de wereld van vandaag. Niet alleen staan ze onder druk van vergrijzing, maar veel jongeren voelen zich buitengesloten ten opzichte van de insiders die al veel rechten hebben opgebouwd. Als Europese Unie hebben we nagelaten om de Europese arbeidsmarkt in pas te laten lopen met de Europese markt. Dat raakt Europeanen die over de eigen landsgrenzen heen werken en wonen. Het beperkt jongeren die dat willen doen.

Er zijn nog altijd nationale barrières die het mensen moeilijker maken om te verhuizen. Bijvoorbeeld, sociale rechten die je in één land hebt opgebouwd kunnen niet altijd even makkelijk mee worden genomen naar een ander land. Nationale sociale zekerheidssystemen moeten daarom aangevuld worden met Europese voorzieningen. Ook de nieuwe Europese arbeidsautoriteit kan bijdragen aan de coördinatie van sociale zekerheidssystemen en controleren of de regels worden gehandhaafd. Europese oplossingen voor Europese problemen.

Tot slot ga ik mij bezighouden met de onderhandelingen voor een hernieuwd Erasmus programma. Erasmus+ is een geslaagd project waarmee al miljoenen Europeanen de kans hebben gekregen om over de grenzen te studeren. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Aan het nieuwe Erasmus programma moet iedereen kunnen deelnemen. Daarom wil ik in het nieuwe programma meer aandacht voor het mbo en zal inclusie op één staan.

Als de eerste Nederlandse Europarlementariër met Afro-Caribische roots ben ik toegewijd aan de belangen van de Europese burgers in de Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie (LGO’s). Met name de LGO’s die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Elke inwoner van deze eilanden met een Nederlands paspoort is ook een EU-burger en heeft dus recht op vertegenwoordiging in het Europees Parlement.

Ik wil een uitgesproken stem zijn voor die burgers, in de enige Europese instelling die hen direct vertegenwoordigt. Tijdens mijn verkiezingscampagne heb ik een aantal van de eilanden bezocht, omdat ik erin geloof dat hun Europese stem ertoe doet. Met dit soort acties zal ik de band tussen alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie blijven benadrukken. Een band die beide kanten uit moet gaan.

De Landen en Gebieden Overzee geven de EU een wereldwijde aanwezigheid die het anders niet had gehad. Dit moet de EU erkennen, zeker gelet op het feit dat het de ambitie heeft om een geopolitieke kracht te worden en moet deze LGO’s zien als strategische buitenposten. De Europese Unie kan bijvoorbeeld LGO’s financieel ondersteunen die last hebben van de gevolgen van klimaatverandering of van nabije vluchtelingencrises. Als lid van het Europees Parlement maak ik mij sterk voor effectieve ondersteuning van de LGO’s. Om mijzelf hierin meer slagkracht te geven heb ik de samenwerking opgezocht met gelijkgezinde Europarlementariërs. Hierom heb ik in 2019 samen met Stéphane Bijoux, een Franse Europarlementariër van Réunion, een Friendship Group opgericht voor de belangen van alle Landen en Gebieden Overzee van de EU.